Silverbaby

RSS

Sambandet mellan silverekonomi och att avveckla ab

28 Feb 2024

Med silverekonomi menas den ekonomiska aktivitet och värdeskapande som kan kopplas till äldre i en befolkning. När vi ser på sambandet mellan silverekonomi och att avveckla ab så kan vi tolka silverekonomin som värdeskapande genom att utnyttja och maximera värdet av ett företags tillgångar i samband med likvidationen. Det är en viktig parameter då du funderar på vad det kommer att kosta att avveckla ab.

Avveckla ab med förståelse för tillgångarnas värde

När du ska avveckla ab är det viktigt att du verkligen förstår värdet på företagets tillgångar. Det kan röra inventarier, utrustning och immateriella tillgångar som varumärke och relationer med kunder. Värdering av dessa tillgångar kan ses som nyckeln till att maximera det ekonomiska utfallet av avvecklingsprocessen.

Gör likvida medel av tillgångar

När du säljer företagets tillgångar så omvandlas de till likvida medel. Detta är en process som kan få stor betydelse för att du ska kunna täcka för skulder och finansiella åtaganden. Detta kan också vara ett sätt att få igen en del av investeringarna som gjorts under verksamhetens gång.

Tid och timing för avveckling

Det är viktigt att beakta tid och timing då du ska avveckla ab och att utnyttja silverekonomin. Det kan vara så att marknadsvärdet för en del av tillgångarna förändras över tid. Om du väljer rätt tidpunkt för försäljning så kan det avgöra hur det går med avvecklingen rent ekonomiskt.

/vackarklocka.jpg

Strategisk planering är nödvändig

Du behöver också strategisk planering för att navigera avvecklingsprocessen på rätt sätt och silverekonomin. Du bör till exempel fatta välgrundade beslut om vilka tillgångar som ska säljas och när. Det är också viktigt att beakta hur försäljningen ska genomföras.

Potentialen att maximera värdet på tillgångarna

För att sammanfatta sambandet mellan silverekonomi och att avveckla ab kan vi säga att det handlar om att potentialen att maximera värdet av företagets tillgångar under avvecklingsprocessen. Om du är noga med att värdera och att strategiskt sälja av tillgångar kan dessa omvandlas till likviditet. Denna likviditet får stor betydelse för att du ska kunna täcka för skulder och uppfylla finansiella åtaganden.

Sälja ab inom elektronik, vad gör du med silvret?

28 Jan 2024

I och med att silver har den högsta elektriska ledningsförmågan av alla element så är det en kritisk komponent inom elektronikindustrin. När du ska sälja ab för avveckling inom denna industri så kanske du undrar vad du nu ska göra med alla dessa silverkomponenter.

Sälja ab för avveckling

När en elektroniktillverkare ska sälja ab och avveckla sin verksamhet så kan det finnas överblivna silverkomponenter på lager. Dessa bör hanteras på ett ansvarsfull sätt och inte bara skickas till soporna.

Några viktiga steg att ta är:

  1. En bedömning av kvarstående lager

Det gäller ju att fastställa mängden silver och i vilken form det förekommer. Det kan handla om silver i rå form, silverpläterade komponenter såväl som enheter där det finns ledande material som är silverbaserade.

  1. Återvinning

Silver måste återvinnas på rätt sätt. Det gäller att extrahera silvret från komponenter för att sedan kunna förfina och använda igen.

  1. Återvinningsprogram

Kanske finns det ett lokalt program eller initiativ för återvinning som är särskilt till för elektroniskt avfall. Det kan vara av intresse att se närmre på detta om du ska sälja ab för att avveckla det.

  1. Sälja silver

Om silvret är i ren form eller om det rör sig om silverpläterade komponenter som kan användas vidare så går det eventuellt att sälja det som det är. Rent silver är av intresse för företag som tillverkar smycken eller silverföremål såväl som för företag som tillverkar silvertråd.

  1. Donera silvret

Om det inte går att sälja eller återvinna silver rester så kanske det kan doneras. Det kan finnas skolor eller ideella organisationer som har ett intresse av komponenterna med silver.

/hogtalare.jpg

Läkarintyg för visum till USA för silversmidesjobb

18 Jan 2024

För dig som funderar på att börja jobba som silversmed i USA är det viktigt att vara medveten om krav som gäller för visum. Det är som bekant inte bara att ta ett flyg över och börja jobba. Något som du måste ta hand om är läkarintyg visum till USA kräver och här ska vi se närmre på varför du behöver detta intyg.

Läkarintyg för visum bevisar din hälsostatus

USA ställer höga krav på hälsostatus för den som vill få ett arbetsvisum. Du måste ju ha ett arbetsvisum för att kunna jobba lagligt som silversmed i USA. Man ställer dessa krav för att man inte vill få in arbetskraft som utgör en risk för sig själva och för samhället i stort.

Silversmedens arbete innebär ofta noggrann handfärdighet såväl som exponering för kemikalier och andra material som kan kräva god fysik. Det är bara bra för dig att du behöver få ett läkarintyg för visum innan du kan påbörja arbetet där på andra sidan Atlanten!

Vilka risker finns för silversmeder?

Silversmide är ett arbete som inkluderar en rad olika kemikalier såväl som metaller. Detta kan innebära en hälsorisk för dig som silversmed. Silver, koppar och vissa syror kan ge allergiska reaktioner såväl som andra former av hälsoproblem.

När du har ett läkarintyg för visum så bevisar du att du inte har ett hälsotillstånd som kan förvärras av arbetssituationen. Det är en form av garanti om att du är i god form för dina kommande arbetsuppgifter.

Den mentala biten får också betydelse

Vi ska inte glömma bort att silversmide också kräver en hel del precision och koncentration. Med ett läkarintyg för visum så visar du att ditt psyke har undersökts och bedömts vara normalt. Det kan bli stressigt och det är viktigt att du inte lider av någon form av mental sjukdom som kan innebära att du inte klarar av jobbet och kanske blir sjuk av pressen.

Förebyggande av arbetsrelaterade skador

Ditt läkarintyg visar alltså att du inte kommer att utgöra någon fara eller risk i din roll som silversmed. Men det är viktigt att du tänker på hur arbetet i USA kommer att se ut. I Sverige är vi vana vid den stora fokus som läggs på god vård av anställda.

Silversmeder kan utsättas för risker som ryggproblem såväl som belastningsskador till följd av finmotoriska rörelser som upprepas gång på gång. Om du har ett tillstånd som gör det svårt att jobba på detta vis så kommer det att framgå i ditt läkarintyg. Det kan vara bra med tanke på att du behöver förebygga och se till att du får en arbetsmiljö som ger dig ett gott stöd.

Vi kan säga att ett läkarintyg för visum till USA inte bara är en byråkratisk formalitet. Det handlar om att du som söker ett jobb och antar det är hälsomässigt lämpad för jobbet. Dessutom så kommer detta intyg att fungera som ett skydd både för dig som anställd och för arbetsgivare. Det kan vara ett gott stöd för att förebygga för hälsorelaterade problem på den nya arbetsplatsen.

/tvattredskap.jpg

Sälja aktiebolag som producerar silverdesign

2 Nov 2023

Det kan vara rätt så komplicerat att sälja ett bolag som är verksamt inom en smal nisch. Det kan mycket väl bli så att du till sist får sälja aktiebolag för att få det avvecklat. Detta särskilt om du lägger ner för att det inte går runt eller för att du vill göra något annat.

Oavsett om du skapar vacker design med silvertråd eller på annat sätt handlar med silver så är det inte alltid så lätt att hitta rätt köpare. För att hitta rätt köpare som kan tänka sig att betala det pris du kräver så får du planera, jobba med värdering och förhandla på ett effektivt sätt.

Här är några tips för att sälja aktiebolag som producerar silverdesign:

Få ordning på bokföringen

Det är väldigt viktigt att ha ordning på ekonomin oavsett vad för typ av bolag du vill sälja. All bokföring bör vara korrekt och uppdaterad. Kanske behöver du rådgöra med din revisor för att förbereda den här typen av dokument. De behövs oavsett om du ska sälja aktiebolag för vidare drift eller om du vill ordna med snabbavveckling.

Få en företagsvärdering

Du bör också vara medveten om värdet på ditt företag. Det finns tjänster som du kan betala för där du får en korrekt utvärdering av ditt bolags värde. Ibland kan det vara svårt att själv göra sig en uppfattning av hur mycket ett bolag är värt. När en utomstående ser på det och tar med saker som du inte ens tänkt på som ditt varumärkes-värde så kan det leda till att mycket bättre pris för firman.

Förberedelse av presentation

Det kan också vara klokt att skriva ihop en form av säljargument. Det är i grund och botten ett dokument som tar upp de viktigaste funktionerna i ditt bolag. Det här är sådant som potentiella köpare vill ta en titt på. Du bör förstås se till att ha med information som är specifik för silverdesignindustrin för att locka köpare inom detta område.

Marknadsföring av ditt företag

För att nå köpare krävs det marknadsföring. Det finns en rad intressenter. Det kan till exempel vara så att du har en leverantör som skulle vara intresserad av att köpa ditt ab. Vänd dig till branschkontakter och dra nytta av nätverk som företagsmäklare kan förse dig med.

Förbered dig för förhandling

När det väl dyker upp en potentiell köpare som du kan sälja aktiebolag till så gäller det att förhandla om pris och villkor på ett bra sätt. Det här är en process som kan ta tid och det kan vara smart att förbereda med juridisk hjälp för att klara av den.

En smidig övergång

Tänk också på att du kanske måste vara med lite efter att du har sålt ditt bolag. En smidig övergång kan innebära att du utbildar den nya ägaren och ser till att hon får kontakt med viktiga kunder och leverantörer.

/belysta_vaxter.jpg

Tips för att registrera bolag och börja sälja silverkonst

5 Oct 2023

Det kanske inte är så vanligt att syssla med silverkonst. Men för den som gör det så är det inte helt ovanligt att vilja registrera bolag och dra igång en seriös verksamhet. Att starta ett företag för att på olika sätt tjäna pengar på silverkonst innebär flera viktiga steg.

Detta bör du tänka på när du ska registrera bolag:

Registrera bolag efter ordentlig marknadsundersökning

Innan du ens betänker vad som ska fyllas i formulär för att registrera bolag ska du genomföra en marknadsundersökning. Du behöver förstå dynamiken i marknaden som är silverkonst. Både i Sverige och utomlands.

Frågor att ställa är:

  • Vilka är dina potentiella kunder?
  • Vilken typ av silverföremål vill de köpa?
  • Vilka är dina konkurrenter?
  • Vad kan du lära dig av dina konkurrenter?

Hur kommer produktionen att se ut?

Det är förstås också viktigt att se över hur du kommer att sköta produktionen. Kanske kommer du att driva ditt bolag ensam och vara den enda som tillverkar föremål. Eller så kommer du att samarbeta med andra konstnärer såväl som tillverkare för att skapa en eller flera slutprodukter.

Hur du gör med detta får betydelse för hur mycket du kommer att behöva investera i din företagsstart. Det är något som du ska ha klart för dig då du gör dig redo för att registrera bolag.

Skriv en affärsplan

Du bör också skriva en affärsplan som är omfattande. Den har med dina mål för verksamheten, vilken målgrupp du vänder dig till, hur du ska göra reklam och vilka utsikter du har rent ekonomiskt med ditt bolag. Detta är i grund och botten din färdplan som du använder från start och sedan under utvecklingen av din verksamhet.

Hur ska din verksamhet finansieras?

Om du behöver finansiering för att driva ett bolag som säljer silverkonst beror givetvis på hur det ser ut med utgifter och vilken affärsmodell du har. Du kanske behöver ta ett lån för att komma igång. Eller så kan du se om du kan hitta en partner som kan driva bolaget med dig.

Sätta priser på silverkonst

För att sätta rätt pris på din silverkonst måste du beakta saker som vad det har kostat att ta fram den såväl som hur det ser ut med priser för liknande produkter. Det upplevda värdet är också något att beakta för en korrekt prissättning av silverföremål.

Designa ett varumärke som speglar din verksamhet väl

Tänk också på att välja ett passande namn då du ska registrera bolag. Det är en stor del av ditt varumärke. Ditt varumärke ska vara starkt och kommunicera kvalitet såväl som det unika i din silverkonst.

Var ska du sälja din konst?

När du drar igång ditt bolag ska du vara väl medveten om var du kommer att sälja. Det blir antagligen online via en hemsida och webbutik men kanske också via andra event som lokala marknader och eventuellt i en fysisk butik.

Det finns fler saker att tänka på som kundtjänst och legala aspekter då du säljer din silverkonst inrikes och utrikes. Planera noggrant och ta den tid som krävs för att vara redo att dra igång bolaget.

/blommor_pa_bord.jpg

Klarar du att avveckla aktiebolag på egen hand

11 Apr 2023

Efter många års arbete med silvertråd så kan du det mesta om detta hantverk. Du har förstås också lärt dig en del om att driva bolag om din verksamhet har fungerat som aktiebolag. Betyder det att du kommer att klara av att avveckla aktiebolag på egen hand? Svaret på den frågan är att du klarar av det men att du inte måste sköta likvidationen själv om du inte vill det.

/tesil.jpg

Alla kan avveckla aktiebolag

Så som det fungerar i Sverige kan den som har ett ab själv avveckla det. Det är inte svårt att avveckla aktiebolag och Bolagsverket ger dig tydliga instruktioner för hur detta ska göra. Men nu kan det ju ändå kännas som att det här är komplicerat. Detta särskilt då du av olika skäl verkligen inte vill pyssla mer med företagsamhet.

Låt någon annan avveckla åt dig

Att låta någon annan avveckla åt dig är en möjlighet och något som du kan välja trots att du i praktiken inte skräms av att sköta en likvidation på egen hand. Det här är en tjänst som kallas för snabbavveckling. Den kan passa perfekt för dig som avslutar ditt arbete med silver professionellt och helst inte själv vill sköta avvecklingen av bolaget.

Hur mycket kostar det?

För dig som står i valet och kvalet mellan att sköta en avveckling själv och att lägga ut den på en bolagsservice kan kostnaden för avvecklingen bli avgörande. Det är inte billigt eftersom det kan handla om några tusenlappar.

Här måste du dock ponera vad din tid är värd. Om du tänker dig att du slipper arbetet med att avveckla aktiebolag och dessutom får ut pengarna ur det snabbare kan det ju vara kostnaden värt. Detta är ditt personliga beslut som beror en hel del på dina planer och hur stort behov du har av att få ut pengar ur ditt ab utan väntetid.

Kommer silversmideskursen kräva läkarintyg tävlingar i utlandet kräver?

2 Oct 2022

Det spelar ingen roll om kursen kommer att avslutas med en liten tävling i silversmide. Om du ska åka till Frankrike för ett särskild seminarium om silversmide behöver du inte ansöka om läkarintyg tävlingar i samma land kräver.

Läkarintyg tävlingar kräver handlar om hälsa

Om du ska åka till ett land som Frankrike eller Italien för att tävla i en sport så måste du ha ett läkarintyg för tävlingar i det aktuella landet. Det betyder att du går till en läkare som undersöker din hälsa och sedan intygar att du kan vara med och tävla.

Det här är inte samma sak som att åka till Frankrike för att delta i en silversmideskurs. Den är förvisso också rätt så fysiskt och krävande, men inte på så vis att du måste bevisa att du kommer att klara av det hela och inte kan förväntas bli sjuk av arbetet.

När behövs det läkarintyg?

Läkarintyg för tävlingar blir aktuella då du ska vara med i ett maraton eller tävlingar som Iron Man i ett annat land. Då brukar arrangören tala om vad som ska vara med på intyget. Det brukar vara så att de vill se att ditt hjärta och dina lungor är i god form. De kan också vilja få information om tidigare skador som kan påverka din medverkan i sporteventet.

Om du mot förmodan förväntas ha med dig ett intyg om din hälsa till silversmideskursen så kan det ha mer att göra med saker som vaccinationer. Det är inte alls säkert att du måste gå till läkare för att få den här typen av hälsointyg.

/mercedes.jpg

 

Starta bolag för att investera i silver och andra ädelmetaller

3 Sep 2022

Det finns de som menar att silver och guld aldrig går ur tiden. Det är ju inte bara silvertråd till smycken som är av intresse för de som investerar. Det är fortsatt aktuellt med silvermynt, silvertackor och motsvarande av guld. Men för att starta bolag för att investera i ädelmetaller så gäller det att ha en solid affärsplan.

Starta bolag med en plan som håller

Oavsett vad en verksamhet kommer att fokusera på så är det viktigt att börja med en solid affärsplan. Området silver, guld och andra ädelmetaller är stort. Du kan starta bolag för att erbjuda andra tjänster eller för att själv jobba med att köpa och sälja.

Idag sker det mesta online. Utöver att köpa silver så kan du investera i dess värde. Det går att köpa aktier i bolagen som jobbar med ädelmetallerna och du kan lägga pengar enbart på värdeförändringar med CFDer. Här är det både metallen och aktier som det går att lägga pengar på.

Planen du lägger upp måste beakta allt från konkurrens till hur du ska bygga vidare och göra verksamheten lönsam. Om du vill att andra ska investera i ditt bolag så kan denna plan ligga till grund för detta. Dessutom kommer den att behövas om du vill ta lån för din verksamhet.

Ta hjälp med din affärsplan

Om du aldrig har skrivit en affärsplan så är det klokt att få hjälp med detta. Det finns ekonomiska rådgivare som kan ta en titt på ditt projekt. Tillsammans kan ni utforma planen eller så kan du få hjälp med att korrigera det som fattas i ditt utkast.

Om du känner en entreprenör som har god vana av att starta bolag så kanske du kan få hjälp privat med detta. Det är verkligen viktigt att lägga tid och kraft på planen för den är basen för din framtida verksamhet. Den kommer ju också att ha lösningar som du ska ta till om det inte går som tänkt.

Att göra det du tror på

Oavsett om du tänker starta bolag för att investera i silver och andra ädelmetaller eller något annat så är det alltid viktigt att jobba med det som du tror på. När du kan ämnet, marknaden och brinner för att göra din insats så kan det betyda väldigt mycket.

För många företagare så är det svårt i början och då behövs den där glöden och drömmen om att lyckas. Det är ju det som kommer att göra att du orkar jobba extra timmar och satsa hela vägen ut på ditt projekt. Det är precis vad som kan göra skillnaden mellan att lyckas eller att kasta in handduken i förtid.

/handduk.jpg

Avveckla ab eller anställa assistent för pappersarbete?

30 Aug 2022

Linda visste från start att hennes bolag skulle kräva en del administrativt arbete. Arbetet med att forma silvertråd till vackra smycken och konstföremål var från start en enmansverksamhet. Men med tiden blev de flera som sysslade med uppdrag från industriföretag såväl som från designbutiker.

I takt med att verksamheten växte så blev det också mer pappersarbete men Linda hade ingen anställd som kunde ta hand om detta. Till slut bestämde sig Linda för att avveckla ab för att hon insåg att det inte fanns budget för en assistent för att sköta administrationen.

Avveckla ab på grund av pappersarbetet

Ett tag tänkte Linda att det kanske ändå skulle bli bra med en assistent men kostnaden för detta blev för hög. Nya regler omkring miljöfrågor var det som fick Linda att bestämma sig för att avveckla ab.

Tiden som hon fick lägga på kommunikation med myndigheter blev helt enkelt för mycket. Det gick inte att samtidigt lägga ner den tid som krävdes på arbetet med silverdesignen utan att tiden med familjen blev lidande.

Tankar om att skala ner fanns förstås också men det hade inte betytt att det blivit mindre arbete med det administrativa. Linda bestämde sig för att helt enkelt fortsätta med silvret i egen regi utan anställda i mycket mindre skala än vad ett ab innebär.

En smidig avveckling med hjälp av bolagsservice

När verksamheten väl var avvecklad så hade Linda fått nog av att pyssla med administrativt omkring bolaget. Det var då hon bestämde sig för snabbavveckling. Hon sålde bolaget för att få det avvecklat av en bolagsservice.

Detta fungerade mycket smidigt och Linda slapp avveckla ab på egen hand. Det kostade förstås en slant men det tyckte Linda var okej med tanke på att det sparade henne en massa tid. Nu jobbar Linda vidare med sitt silverarbete som enskild firma och hon trivs bra med det.

/bestick-i-silver.jpg

Sälja ab eller silvret?

24 May 2022

När Gunilla insåg att det inte gick att bo kvar i den mögeldrabbade lägenheten så var det inte alls så enkelt att få ändring på detta. Åsikterna gick isär och trots en sanering så fortsatte Gunillas problem med andning då hon var hemma. För att kunna flytta behövde hon en större summa pengar och då stod valet mellan att sälja ab eller silvret.

Sälja ab eller det gamla silvret

Eftersom det inte fanns någon hyresrätt att tillgå och bostadsrätterna i Gunillas stad var för dyra så började hon se på bostäder en bit ut från staden. Tanken om att bo i ett litet hus på landet var inte ny. Gunilla hade faktiskt fått rådet av sin läkare att försöka spendera mer tid i rena luften. Men att sälja ab eller sälja silvret, det var inget lätt beslut.

Verksamheten gick ju hyfsat bra men samtidigt hade Gunilla funderat på att lägga ner eller sälja för vidare drift i någon annans regi. Hon insåg att summan hon skulle kunna få ur företaget var mer än nog för att köpa ett litet hus på landet utan lån.

Silvret från mormor Berta var ju också värt en del. Sanningen var den att Gunilla inte kände så starkt för den där stora tallriken som stod på byrån i hallen. Den samlade mest damm och var inte så värst fin. När hon fick reda på en Facebook grupp hur mycket hon kunde få för det fatet så blev hon villrådig. Bolaget eller silvret…

/bestick-i-silver.jpg

Antikrundan fick Gunilla att luta mot silvret

Intressant nog gick ett avsnitt av Antikrundan på tv och då var det en person som hade ett ganska likt objekt av silver. Det blev värderat mycket högt på grund av det konstnärliga värdet. Nu lutade Gunilla starkt mot att sälja silvret. Det var ju ändå inget hon kände så starkt för.

Lugnet på jobbet fick Gunilla att luta mot företagsförsäljning

Under samma period blev det allt lugnare i verksamheten. Det märktes att Gunilla undermedvetet höll på att skala ner. Det här fick henne att luta mot att sälja ab och ta ut pengarna för att leva som frisk pensionär på landet.

Gunilla fattar ett beslut

Till slut så sålde Gunilla silvret men det blev en kompromiss. Hon berättade för sina barn om planen och det visade sig att de brydde sig om Bertas gamla fat med de tillhörande kopparna. Barnen köpte silvret från Gunilla!

Priset blev inte så högt som det hade blivit om hon sålt silvret på aktion men det drygade ut sig fint då Gunilla även sålde bolaget. När allting var klart hade Gunilla tillräckligt för att köpa ett litet hus ute på landet.

Flytten var en gåva från ovan

Idag säger Gunilla att flytten var en gåva från ovan. Hon blev ganska snart kvitt problemen med andningen. När hon hade bott en månad på landet kunde hon sluta med mediciner och inhalator. Det blev ett friskt liv med helt nya intressen. Gunilla började känna sig så stark att tankarna om att dra igång en ny verksamhet formades i huvudet. Silversmide och tillverkning av silversmycken av silvertråd!

Efter silversmideskursen fick Citadellet likvidationer ab avveckla!

12 May 2022

Det har nu gått ett år sedan Klas upptäckte glädjen i att skapa smycken av silver. Han tog en kortare kurs i silversmide och fastnade direkt för hantverket. För att fortsätta på egen hand bestämde han sig för att sälja det vilande bolaget och han lät Citadellet likvidationer ab avveckla åt honom. Det gick snabbt och smidigt.

Citadellet likvidationer ab erbjöd snabbavveckling

Anledningen till att Klas bestämde sig för att sälja sitt vilande bolag till Citadellet likvidationer ab var att de kunde betala ut hans aktiekapital på två dagars tid. Det här innebar att Klas genast fick loss pengarna som behövdes för en egen silververkstad i källaren.

Snabbavveckling fungerar särskilt bra för vilande bolag som är redo att läggas ner. Klas hade alla papper i ordning och då gick det rasande fort. På en veckas tid hade han beställt allt som behövdes för att komma igång med hobbyn.

/fil-med-plasthandtag.jpg

Klas är familjens smyckesmed

I början gick Klas på kursen och jobbade vidare hemma. Men sedan så bestämde han sig för att ta en paus från kursen och göra egna projekt. Idag är Klas hela familjens smyckesmed. Han har skapat alla möjliga smycken till barn och barnbarn.

Klas har fått en hel del komplimanger och vissa i familjen tycker att han borde starta ab igen och sälja sina smycken. Citadellet likvidationer ab säljer ju även lagerbolag så visst skulle han kunna komma igång snabbt med ett sådant bolag.

Men Klas tycker fortsatt att det räcker gott och väl att pyssla med smidet som hobby. Hans smycken förblir presenter till familjemedlemmar och nära vänner som uppskattar hans kreativitet och konstnärskap.

 

Han sålde silvret för läkarintyg järnväg!

16 Sep 2021

Annelie Hansson delar med sig av en fin berättelse från tiden som biträde i smyckesbutiken på Söder i Stockholm.

Den gamla smyckesbutiken på Söder är sedan länge nedlagd men Annelie Hansson som jobbade i butiken under 1960-talet minns fortfarande roliga händelser i den. De flesta kom in och köpte silversmycken eller bruksföremål av silver, men då och då kom det folk som ville sälja sitt silver. En herre talade om vad han skulle ha pengarna till, nämligen ett läkarintyg järnväg!

Pengar till läkarintyg järnväg

Det är förstås inte dyrt att få ett läkarintyg järnväg och därför var det ju intressant att gubben i fråga skulle sälja silver för att få råd med undersökningen. Han var riktigt andfådd då han kom in i butiken och sade att det var bråttom.

Annelie minns det som att hon för ett ögonblick trodde att det kanske var tal om ett rån. Men tack och lov så var det inte på det viset. Mannen hade bråttom eftersom han redan hade bokat in sin undersökning och därefter inte kunde hitta sin plånbok.

En gyllene framtid som lokförare

Det var nämligen så att mannen som ville sälja silver för att få pengar till läkarintyg järnväg var på väg att bli lokförare. Han delade med Annelie sina planer om att ha ett stadigt jobb för att sedan fria till fästmön. Annelie vill minnas att han planerade bröllop i Stockholm.

Utan läkarintyg järnväg gick det förstås inte att bli klar med utbildningen och då var det verkligen irriterande att plånboken var borta. Gubben kom på att han ändå hade något som snabbt skulle kunna ge pengarna och det var de gamla silverskedarna som han ärvt.

Annelie tyckte att det var synd att sälja så fina brudskedar men gick med på det. I all hemlighet lade hon undan skedarna. Hon hade en känsla av att det inte var sista gången hon skulle se denne man.

Gubben kommer tillbaka

Några veckor senare var det en flåsande gubbe som kom in i butiken igen. Annelie kände genast igen honom och undrade om det var mer silver som skulle säljas. Det var det inte. Farbrorn undrade istället om skedarna fanns kvar och om han kunde köpa tillbaka dem.

Han hade hittat sin plånbok i kökssoffan och ångrade att han sålde de gamla skedarna. Annelie plockade fram de vackra silverskedarna och tog inte ett öre mer än vad hon hade köpt dem för. Så var det på den tiden på Söder säger Annelie.

Hur gick det med intyget?

Annelie vet inte om gubben blev färdig lokförare men läkarintyg järnväg fick han i varje fall. Och hon tänker att det säkert blev ett vackert bröllop. Kanske med de fina brudskedarna som dekoration eller direkt på matbordet.

 

Är du redo att starta ab för att sälja dina silversmycken?

31 Jul 2021

Det kan kännas som ett enormt steg att ta från att skapa silversmycken som hobby till att starta ab och verkligen göra business med hantverket. Hur vet du om det är dags att starta ab och ta ditt hantverk till en ny nivå? Det är en fråga som du bör ha svar på innan du registrerar ditt aktiebolag.

Starta ab med en plan

Det som började som en hobby har vuxit till något som skulle kunna bli en fulltidsaktivitet. När du märker att många faktiskt frågar efter dina smycken av silver kan det vara dags att ge hobbyn ett nytt namn, nämligen professionell verksamhet. Börja med att se på en checklista för att starta ab för att ha en plan att följa.

Det är inte säkert att du kommer att lämna ditt nuvarande jobb bara för att du börjar sälja de silversmycken du tillverkar med eget bolag. Det går att låta det hela växa fram. Numera kan du ju starta ab med ett kapital på 25 000 kronor vilket verkligen inte borde vara för besvärligt rent ekonomiskt.

En större risk men också många möjligheter

Det finns alltid en risk med att jobba professionellt med det som tidigare var en hobby. Bara för att du älskar silver och är bra på att skapa smycken av materialet är det inte säkert att du har det som krävs för att driva ditt eget bolag.

Om du tycker att det känns för svårt att driva ab kanske du ska nöja dig med en enklare bolagsform. Eller så kanske du väljer att jobba för någon annan som kan ge dig lön som silversmed. Men då det antagligen inte är så enkelt att få jobb som silversmed kan ändå risken med att starta ab för att ta hobbyn till nästa nivå vara värd att ta.

När du driver ett bolag och kan marknadsföra och sälja dina silversmycken på ett helt annat sätt kan det leda till många intressanta möjligheter. Dessutom kommer du ju att känna en stor tillfredsställelse av att kunna leva på din konst på detta vis.

Affärsplanen måste vara solid

När du gör silversmycken som hobby tänker du inte så mycket på kostnader. Även om du säljer smycken för mindre än vad det kostar att köpa silvertråd är du nöjd. Det är ju en hobby och konst. Men när du väljer att starta ab måste du ha en affärsplan för verksamheten. Tanken är ju att du ska kunna leva på detta och då måste du jobba på rätt sätt.

Ta hjälp med marknadsföring om du behöver det men var inte rädd för att göra mycket själv. Läs på och lär dig mer om hur du kan synas på rätt ställen för att få ut din silverkonst till fler ställen i landet och kanske också utomlands.

Ha också en plan för vad du gör om det inte går så bra som du hade hoppats på. Det kan till exempel vara att du faktiskt börjar i mindre skala och behåller ditt nuvarande jobb på deltid.

Snabbavveckling och sedan silversmide på heltid

6 Jun 2021

Det finns fina kurser för den som är nyfiken på silver och silversmide. Även om du inte har en bakgrund inom silverkonsten kan du som pensionär lära dig hur det hela går till. Efter många års arbete med bolag kan det vara dags att välja snabbavveckling för att få tid till hobbyn och utveckla den på riktigt.

Men hur går snabbavveckling till?

Ett vilande bolag har pengar i form av aktiekapitalet. För att få loss dessa pengar måste bolaget avvecklas. Det här är inte svårt men om du sköter avvecklingen själv får du räkna med flera månaders tid innan du ser pengarna. Med snabbavveckling går det mycket snabbare.

Om du säljer det vilande bolaget till ett företag som utför likvidationerna får du pengarna på en gång. Detta blir minus den avgift som bolaget tar men den brukar inte vara hög. Saken är den att du får pengarna som du verkligen kan behöva för att komma igång på riktigt med din silverhobby.

Pengar till arbetet med silver

Det kostar med kurs och när du vill syssla med silver på egen hand hemma får du ju betala för saker som verktyg och silvertråd. Silver är inte lika dyrt som guld men det är heller inte billigt. Om du kan genomföra en snabbavveckling och få ut pengarna ur bolaget snabbt har du mycket att vinna på det.

Då kommer du ju att ha ekonomin för att köpa in material och för att komma igång med silversmidet. På grund av detta kan det verkligen vara att rekommendera att sälja bolaget och avveckla med hjälp av en bolagsservice som vet vad de sysslar med.

På ålderns höst vet du att det inte finns någon mening med att komplicera saker och ting. Vem vet hur länge du kommer att kunna njuta av att jobba med silver som en hobby? Bättre att välja snabbavveckling och komma igång med det som ger dig glädje på en gång!

Är det värt att avveckla ab med snabbavveckling?

11 Mar 2021

Oavsett om du jobbar med silver eller driver någon annan form av verksamhet kan det komma en punkt då du vill lägga ner. Det går att avveckla ab i egen regi genom att följa de regler som gäller för avvecklingsprocessen. Alla som är läskunniga kan ta del av reglerna på Bolagsverkets hemsida och det går givetvis att få råd och tips från personer som kan förklara hur detta går till.

En annan väg att gå är att sälja för att avveckla ab. Det här kallas för snabbavveckling och innebär i praktiken att ett annat bolag kommer att köpa din verksamhet för att sköta avvecklingen. Det är smidigt och praktiskt, men är det värt det?

 

Avveckla ab genom att sälja det

Det som går under namnet snabbavveckling är mycket populärt eftersom det här är en metod som friar dig från arbetet med att lägga ner bolaget. Om du ändå bestämt dig för att likvidera det kan det kännas trist att behöva lägga tid på detta. Särskilt om du har annat som du vill göra istället.

Kostnaden för snabbavveckling kan variera. Det beror lite på vilken service du väljer och vad de erbjuder. Men för det mesta är det här inte en kostnad som överstiger det du får för den. Och här får du räkna lite i tid och vad det innebär att få ut pengarna från bolaget på en gång.

När du säljer bolaget för att låta ett annat bolag avveckla ab åt dig lämnar du också över ansvaret för likvidationen. Det kan kännas väldigt skönt och därmed kan du tycka att det är väl värt kostnaden. Men om du tycker att du klarar din avveckling och gärna sköter den är det inte värt pengarna som snabbavvecklingen kommer att kosta.

← Äldre inlägg

 
 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)